940/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin ja 41 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan ja tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen karhujen määrä saa olla yhteensä enintään 263 yksilöä.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien karhujen määrä olla alueellisesti seuraava:

1) Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien Joensuun, Kesälahden, Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän, Joensuun, Ilomantsin, Lieksan, Valtimon, Nurmeksen, Ruokolahden, Imatran, Rautjärven, Parikkalan, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Puumalan kuntien alueella sekä Kainuun maakunnassa poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella (vakiintuneen kannan hoitoalue) yhteensä enintään 170 yksilöä;

2) Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sijaitsevilla vakiintuneen kannan hoitoalueen ulkopuolella olevilla alueilla sekä Keski-Suomen, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa (levittäytymisvyöhyke) yhteensä enintään 15 yksilöä; sekä

3) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa (kehittyvän kannan hoitoalue) yhteensä enintään 3 yksilöä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poronhoitoalueen ulkopuoliselle alueelle, Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntiin sekä Lapin maakunnassa Kemin, Tornion sekä Keminmaan kuntien alueelle ei voida myöntää metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella poikkeuslupaa.

3 §
Poronhoitoaluetta koskeva kiintiö

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien karhujen määrä olla metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (169/2011) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla itäisellä poronhoitoalueella 45 yksilöä ja läntisellä poronhoitoalueella 15 yksilöä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2012.

  Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.