935/2011

Annettu Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ilvesten määrä saa olla enintään 440 yksilöä.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien ilvesten määrä olla alueellisesti seuraava:

1) poronhoitoalueella enintään 40 yksilöä; ja

2) poronhoitoalueen ulkopuolella olevalla kannanhoitoalueella enintään 380 yksilöä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2012.

  Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.