912/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 929/2009:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla sairaankuljetusajoneuvon käytöstä vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamiseen. Tällä asetuksella säädetään ylimmät korvausperusteet.

2 §
Sairaankuljetuksen korvaustaksa

Sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen sairaankuljettajan lisämaksun ja odotusajan maksun korvausperusteesta.

3 §
Lähtömaksun ja kilometrimaksun korvausperuste

Uuden kuljetuksen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 61,21 euroa.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, tämän matkan ylittävän osuuden kuljetuskustannusten korvausperusteena käytetään enintään 1,63 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan.

4 §
Toisen sairaankuljettajan lisämaksun korvausperuste

Kuljetustehtävään osallistuvan toisen sairaankuljettajan lisämaksun korvausperusteena käytetään enintään 32,59 euroa ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi enintään 16,29 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §
Odotusajan maksun korvausperuste

Yli tunnin kestävän yhtäjaksoisen odotusajan maksun korvausperusteena käytetään enintään 8,14 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

6 §
Yhtä useampien vakuutettujen kuljetuskustannusten korvausperuste

Jos sairaankuljetusajoneuvossa kuljetetaan useampia kuin yhtä potilasta, 3-5 §:ssä tarkoitetun korvausperusteen perusteella korvataan vain pisimmän matkan kuljetettavan potilaan matkakustannukset.

Yhtä useampien paaripotilaina olevien vakuutettujen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 30,60 euroa. Kuljetuksessa mukana olevan istuvan potilaan lisämaksun korvausperusteena käytetään enintään 15,30 euroa.

7 §
Paluumatkan korvausperuste

Paluumatkalla kuljetukseen otetun uuden potilaan kuljetuskustannusten korvausperusteena käytetään tämän asetuksen mukaisia korvausperusteita, kuitenkin siten että korvausperusteen perusteella korvataan vain yhden potilaan matkakustannukset. Asetuksen 3 §:n 2 momentin korvausperusteen perusteella korvataan uuden kuljetuksen aiheuttaman lisämatkan kuljetuskustannukset siltä osin kuin lisämatka ylittää 20 kilometriä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä marraskuuta 2009 annettu valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta (952/2009).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.