867/2011

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan konkurssilain (120/2004) 7 luvun 3 §:n 3 momentti ja 14 luvun 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

7 luku

Menettely tuomioistuimessa

3 §
Toimivaltainen tuomioistuin muussa konkurssia koskevassa asiassa

Niskoittelun vuoksi vangittavaksi määrätyn velallisen asia voidaan edellä säädetyn estämättä käsitellä määräaikaan sattuvan juhlapyhän vuoksi pakkokeinolain (806/2011) 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa päivystävässä käräjäoikeudessa.

14 luku

Konkurssipesän hallinto

5 §
Pesänhoitajan tehtävät

Pesänhoitajalla on tehtävänsä suorittamiseksi oikeus saada poliisilta poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä tarkoitettua virka-apua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 222/2010
LaVM 44/2010
EV 374/2010

  Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.