799/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 430/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta  eläinkohtaisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2011) tarkoitetun tuen hakemista.

2 §
Tuen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu tukihakemus on toimitettava sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella hakijan paliskunta sijaitsee.

Tukea on haettava ruokakunnittain tehdyllä kirjallisella hakemuksella.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2011.

  Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.