797/2011

Annettu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten enimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (133/2011) 2 § seuraavasti:

2 §

Verovuodelta 2011 suoritettavissa verontilityslain (532/1998) 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 26,73 %
Kunnallisveron osuus 63,17 %
Kirkollisveron osuus 3,45 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,03 %
— päivärahamaksun osuus 2,62 %

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2011.

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan heinäkuussa 2011 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2011 helmikuusta vuoden 2011 kesäkuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

  Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.