785/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 6 §:n  1) ja 4) kohta  ja 7 §:n  2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 738/2010, seuraavasti:


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla, hallintojohtajalla, kansainvälisten asiain johtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


4) talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä sekä henkilöstöpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. 

7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallintojohtajan, kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallintojohtaja
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.