780/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuitupellavan ja –hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (370/2008) 7 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 495/2010, seuraavasti:

7 §
Epäpuhtaudet

Jalostustukeen oikeuttavien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus voi olla enintään kymmenen prosenttia markkinointivuosina 2010/2011—2011/2012.

8 §
Pellava- ja hamppukuitujen yksikkömäärät

Soveltamisasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukainen pellava- ja hamppukuitujen yksikkömäärä on markkinointivuonna 2011/2012:

- pitkät pellavakuidut 1 600 kg/ha

- lyhyet pellavakuidut 2 400 kg/ha

- hamppukuidut 3 000 kg/ha


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (32007R1234); EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 507/2008 (32008R0507); EUVL L 149, 7.6.2008, s. 38

  Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.