623/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n 2 momentin 7 ja 8 kohta ja

lisätään 4 §:n 2 momenttiin uusi 9 kohta seuraavasti:

4 §
Oikeus liikkua maastossa

Lupaa ei kuitenkaan tarvita:


7) vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa;

8) taajaman ulkopuolella moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttämiseen ja pysäköimiseen tien välittömään läheisyyteen, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa; eikä

9) kaivoslaissa (621/2011) tarkoitetulla malminetsintäalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen rajasta eikä kaivoksen apualueella asianomaisessa malminetsintäluvassa tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan kannalta välttämättömään liikkumiseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

HE 273/2009
TaVM 49/2010
PeVL 32/2010
YmVL 7/2010
SuVM 2/2010
EV 349/2010

  Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.