566/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1185/2010) liite 1-4, ja

lisätään 10 §:ään uusi 5 momentti, seuraavasti:

10 §
Maksusta vapauttaminen

Edellä 4 §:ssä tarkoitetut maksut voidaan määrätä alempana tai jättää kokonaan perimättä valtion rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi valtion rataverkolla, tai muusta museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä viraston suoritteesta, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Sabina Lindström

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.