551/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus postitoiminnan toimilupahakemuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään postilain (415/2011) 5 §:n nojalla:

1 §
Toimilupahakemuksen sisältö

Postilain (415/2011) 3 §:ssä tarkoitettua toimilupaa koskevassa hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta;

3) alue, jolle toimilupaa haetaan;

4) kuvaus suunnitellusta postitoiminnasta;

5) selvitys postipalvelujen toimitusehdoista;

6) selvitys siitä, miten hakija huolehtii kirjesalaisuuden ja vaitiolovelvollisuuden turvaamisesta, postitoimintaa koskevien valitusten ja perillesaamattomien lähetysten käsittelystä sekä osoitejärjestelmän järjestämisestä; 

7) hakijan omistussuhteet;

8) tiedot hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä tai muu vastaava selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta;

9) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta;

10) arvio liiketoiminnan kehittymisestä viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta;

11) arvio siitä, miltä osin hakemukseen mahdollisesti sisältyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja;

12) yhteystiedot mahdollisine verkkolaskuosoitteineen postilain 8 §:ssä tarkoitetun hakemusmaksun laskuttamista varten.

2 §
Toimiluvan muutoshakemuksen sisältö

 Toimiluvan muuttamista koskevassa hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta;

3) kuvaus toimilupaan haetusta muutoksesta perusteluineen ja arvio muutoksen vaikutuksesta hakijan postitoiminnan harjoittamiseen;

4) arvio siitä, miltä osin hakemukseen mahdollisesti sisältyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja;

5) yhteystiedot mahdollisine verkkolaskuosoitteineen postilain 8 §:ssä tarkoitetun hakemusmaksun laskuttamista varten.

3 §
 Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Viestintäneuvos
Elina Normo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.