550/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 12 päivänä elokuuta 2008 tehdyt Maailman postiliiton yleissopimus ja yleissopimuksen päättöpöytäkirja sekä Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäinen lisäpöytäkirja tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 9 päivänä maaliskuuta 2011 ja tasavallan presidentti yleissopimuksen sekä 1 momentissa mainitut päättöpöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan 29 päivänä huhtikuuta 2011. Hyväksymiskirjat on talletettu Maailman postiliiton huostaan 5 päivänä toukokuuta 2011.

2 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu, Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (416/2011) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

(Maailman postiliiton yleisohjesääntö ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja ovat nähtävinä ja saatavissa Viestintävirastossa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 69/2011)

  Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.