523/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (823/2008) 2 §, 4 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §
Valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisestä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 65/2011, jäljempänä valvonta-asetus.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Hallinnollisista tarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 24 artiklassa.


5 §
Paikalla tehtävät tarkastukset

Paikalla tehtävistä tarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 25 ja 26 artiklassa.

6 §
Jälkitarkastukset

Jälkitarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 29 artiklassa.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.