517/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1193/1999)  4 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

4 §
Sovellettavat standardit

Standardin vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardien luettelon noudattaen 2 momentissa säädettyä menettelyä. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä, jollei ole kysymys 4 momentissa tarkoitetusta päivityksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.