503/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 14 b §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Järjestelmän hankkiminen ulkopuoliselta  

Sisäasiainministeriöllä on oikeus sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 14 a §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden toteuttamiseksi hankkia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta järjestelmä, johon säilytysvelvollinen palveluyritys voi siirtää sähköisen viestinnän tietosuojalain 14 a §:n säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot.

Säilytysvelvollinen palveluyritys vastaa 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Velvollisuudesta huolehtia säilytettävien tietojen tietoturvasta säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalain 19 §:ssä.

2 §
Säilytettävät tiedot

Säilytysvelvollisella palveluyrityksellä on oikeus tallentaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun järjestelmään myös ne tiedot, joiden käsittely omaa tarvetta varten ei ole vielä päättynyt.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Viestintäneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.