427/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan ajokorttiasetuksen (845/1990) 7 §:n 2 momentin 2 kohta, 9 §, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 ja 3 momentti, 29 §:n 2 momentti, 31 a §, 34 §:n 1 ja 2 momentti, 35 ja 39 §, 39 a—39 c §, 40—42 § sekä 44, 45, 47, 49 a ja 50 §, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 momentin 2 kohta, 39 c ja 41 § asetuksessa 556/2008, 9 § asetuksissa 2/1996, 1243/1997, 1168/1999 ja 110/2001, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 31 a § asetuksessa 445/2009, 17 §:n 1 momentti asetuksessa 52/2010, 26 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 814/2003, 29 §:n 2 momentti asetuksessa 1168/1999, 34 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 1116/2002, 35 § asetuksessa 2/1996, 39 § asetuksissa 570/2002 ja 264/2003, 39 a, 39 b ja 47 § asetuksissa 570/2002 ja 556/2008, 40 § asetuksissa 264/2003 ja 556/2008, 42 § asetuksessa 570/2002, 44 § asetuksessa 167/1994, 45 § osaksi asetuksessa 1600/1995, 49 a § asetuksissa 755/1995 ja 1600/1995 sekä 50 § asetuksessa 1600/1995.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotun 47 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ajokorttilain (386/2011) 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilman autokoululupaa annettavaan kuljettajaopetukseen.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.