411/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään talousneuvostosta annetun lain (189/2011) 3 §:n nojalla:

1 §

Talousneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä ottaen huomioon, mitä talousneuvostosta annetun lain 2 §:ssä säädetään.

2 §

Talousneuvosto asetetaan hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenten toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

3 §

Talousneuvoston tehtävänä on:

1) tarkastella tutkimusten ja selvitysten pohjalta maan talouden ja taloudellisen toimintaympäristön tilaa, rakennetta ja kehityssuuntia sekä talouspolitiikkaa;

2) keskustella tasapainoisen taloudellisen kehityksen edistämisestä kansallisesti ja Euroopan unionin tason toimin ottaen huomioon tuotannon kasvu, työllisyys, julkisen talouden tasapaino sekä yksilöiden, alueiden ja sukupolvien välinen tulonjako;

3) jakaa informaatiota euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta; 

4) edistää toimialaansa kuuluvista asioista käytävää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua; sekä

5) harjoittaa toimialansa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti pitää yhteyttä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan sekä vastaaviin kansallisiin neuvostoihin ulkomailla.

4 §

Talousneuvosto voi kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja ja teettää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia myönnettyjen määrärahojen rajoissa. Talousneuvosto voi myös asettaa tarpeellisia jaostoja sekä kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

5 §

Talousneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6 §

Talousneuvostolla on sihteeristö neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten. Sihteeristön tehtäviä hoitavat siihen erikseen määrätyt virkamiehet valtion talousarvion puitteissa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2011.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Pääministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.