383/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimassaoloaika
MMM:n asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta 19/11 26.4.2011 3.5.-31.12.2011

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 09 160 52313.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003; (32003R2003); EUVL N:o L 304, 21.11.2003, s.1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009; (32009R1069); EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 142/2011; (32001R0142); EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1

  Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Osastopäällikkö
Matti Aho

Hallitusneuvos
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.