362/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 26 päivänä helmikuuta 2010 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1085/2009) 2 § sekä liitteenä olevan maksutaulukon 9 § ja 13 § seuraavasti:

2 §
Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet taikka suoriteryhmät:

1) valitusasiat

2) säätiöasiat lukuun ottamatta vuosiselvitysten käsittelymaksua

3) yhdistysasiat

4) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

  Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2011

Työministeri
Anni Sinnemäki

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Liite

MAKSUTAULUKKO
9 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 185 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 45 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Uudistamismaksu
ensimmäiseltä kerralta 275 €
toiselta kerralta 390 €
kolmannelta kerralta 420 €
neljänneltä kerralta 430 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen
yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 50 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä
merkinnästä, kultakin merkinnältä 45 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 185 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen toimittamismaksu 60 €
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
13 §
Säätiörekisteriasiat
Otteet, todistukset ja jäljennökset
säätiörekisteriote 13 €
säätiörekisterin osaote 6,50 €/tietoryhmä
säännöt 13 €
säätiörekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Lupa- ja suostumusasiat
säätiön perustaminen 1 680 €
säätiön lakkauttaminen 510 €
säätiön sulautuminen 510 €
säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 510 €
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §) 200 €
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 100 €
Toiminnan valvonta vuosiselvitysten käsittelymaksu 100 €
Muutoksenhakumaksu säätiön perustamislupaa, sääntöjen vahvistamista tai säätiörekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.