361/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain (86/2011) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmää koskevista julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suuryrityksellä yritystä, jonka henkilöstön määrä on yli 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma ylittää 43 miljoonaa euroa;

2) pienellä ja keskisuurella yrityksellä yritystä, joka ei ole suuryritys eikä mikroyritys;

3) mikroyrityksellä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut ovat hakemusmaksu ja vuosimaksu.

4 §
Hakemusmaksu

EU-ympäristömerkin hakemusten käsittelyä ja merkin myöntämistä koskevat hallintokustannukset kattava suuryritykseltä perittävä hakemusmaksu on 1 200 euroa.

Pieneltä ja keskisuurelta yritykseltä sekä kehitysmaiden tuotevalmistajilta ja palvelujen tarjoajilta perittävä hakemusmaksu on 600 euroa.

Mikroyritykseltä perittävä hakemusmaksu on 350 euroa.

Hakemusmaksua alennetaan 20 prosenttia, jos ympäristömerkkiä hakeva yritys on rekisteröitynyt yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) tai saanut ISO-sertifikaatin. Alennuksen myöntämisen ehtona on, että hakija sitoutuu yksiselitteisesti varmistamaan ympäristöpolitiikassaan, että ympäristömerkillä varustetut tuotteet vastaavat täysimääräisesti EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita sopimuksen koko voimassaolon aikana ja että kyseinen sitoumus on sisällytetty asianmukaisesti yksityiskohtaisiin ympäristötavoitteisiin. ISO 14001-sertifikaatin saaneiden hakijoiden on osoitettava vuosittain panevansa kyseinen sitoumus täytäntöön. EMAS- järjestelmään rekisteröityneiden hakijoiden on toimitettava jäljennös vuosittain tarkastetusta ympäristöselonteostaan.

Hakija vastaa kaikista hakemuksen laatimiseen liittyvistä dokumentointi- ja testauskustannuksista, jotka ovat tarpeellisia vaatimusten toteennäyttämiseksi. Hakemusmaksu peritään ennen hakemuksen tarkastuksen aloitusta. Perittyä maksua ei palauteta.

5 §
Vuosimaksu

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijalta peritään vuosimaksu merkin myöntämisestä alkaen.

EU-ympäristömerkin vuosimaksu 1 500 euroa.

Pieneltä ja keskisuurelta yritykseltä sekä kehitysmaiden tuotevalmistajilta ja palvelujen tarjoajilta perittävä vuosimaksu on 750 euroa.

Mikroyritykseltä perittävä vuosimaksu on 350 euroa.

EU-ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan, jos maksut on suoritettu ajallaan.

6 §
Muut maksut

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden haltijalta, joka anoo käyttöoikeuden laajennusta, peritään korvausta tarkastuksesta ja valvonnasta 115 euroa tunnilta. Korvaus voi olla korkeintaan 1 200 euroa suuryritykseltä, 600 euroa pieneltä ja keskisuurelta yrityksiltä ja 350 euroa mikroyritykseltä.

Ympäristömerkin käyttöoikeuden hakijalta peritään matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat paikan päällä suoritettavista todentamiskäynneistä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon toimivaltainen elin on sijoittautunut.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2011.

  Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ympäristöneuvos
Jarmo Muurman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.