358/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (298/2008) 14 §:n 1 ja 5 momentti sekä 18 §:n 2 momentti seuraavasti:

14 §
Muutokset lainaehtoihin

Jos hanke tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyy, 11 §:ssä säädettyä enimmäislaina-aikaa voidaan erittäin painavista syistä pidentää enintään kahteenkymmeneen vuoteen. Lyhennyksistä vapaita vuosia voi olla enintään kymmenen. Kymmenen vuotta ylittävää laina-aikaa voidaan jatkaa enintään kolmella vuodella kerrallaan.


Tässä pykälässä säädettyjä lainaehtojen muutoksia voidaan tehdä vain, jos yritys täyttää 3 §:n 1 momentissa säädetyt rahoituksen myöntämisen edellytykset.

18 §
Tuen kasautuminen

Rahoituksen saaja voi saada tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävän tuen ja riskipääomatuen lisäksi muuta valtiontukea vasta kolme vuotta sen jälkeen, kun sille ensimmäisen kerran myönnettiin nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusta. Kehittämiskeskus voi hyväksyä osaksi nuoren innovatiivisen yrityksen tukea myös muun valtionapuviranomaisen myöntämän tuen. 


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan myös rahoitukseen, joka perustuu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn päätökseen.

  Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2011

Työministeri
Anni Sinnemäki

Erityisasiantuntija
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.