355/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä varten Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehty Haagin sopimuksen Geneven asiakirja ja sen täytäntöönpanomääräykset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräykset 13 päivänä lokakuuta 2010. Tasavallan presidentti on hyväksynyt Geneven asiakirjan 3 päivänä joulukuuta 2010 ja sen täytäntöönpanomääräykset 8 päivänä huhtikuuta 2011. Liittymiskirja on talletettu Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

2 §

Suomi on liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavat selitykset:

1. Suomi antaa Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 12 säännön 1 kappaleen c kohdan i kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan sen lainsäädäntö oikeuttaa vakiomääräisen nimeämismaksun kolmannen tason soveltamiseen.

2. Suomi antaa Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 18 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan se korvaa kieltäytymisilmoituksen toimittamiselle kansainväliselle toimistolle määrätyn kuuden kuukauden määräajan kahdentoista kuukauden määräajalla.

3. Suomi antaa Geneven asiakirjan 11 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan rekisteröinnin kuulutus voidaan lykätä enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoikeutta mallioikeuslain 8 §:n mukaan on pyydetty.

4. Suomi antaa Geneven asiakirjan 17 artiklan 3 kappaleen c kohdassa ja sen täytäntöönpanomääräysten 36 säännön 2 kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan sen lainsäädännössä säädetty mallisuojan enimmäiskesto on 25 vuotta. Jos malli on moniosaisen tuotteen osa ja se on tarkoitettu tuotteen korjaamiseksi alkuperäiseen muotoon, mallisuojan enimmäiskesto on 15 vuotta.

5. Suomi antaa Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 8 säännön 1 kappaleessa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan Suomen nimeävässä kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettava hakemuksen kohteena olevan mallin luoja. Mikäli mallioikeuden hakija ei ole mallioikeuden luoja, hakijan on vahvistettava mallioikeuden siirtyminen mallin luojalta hakijalle.

3 §

Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1057/2010) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

4 §

Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 51/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.