327/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Taloudellisesta yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2010 tehty sopimus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 11 päivänä helmikuuta 2011. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä maaliskuuta 2011.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tällä asetuksella kumotaan Intian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (668/1968) ja Intian kanssa tehdyn suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (290/1979).

4 §

Tämä asetus ja laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (135/2011) tulevat voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 47/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.