309/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pariisissa 14 päivänä joulukuuta 2009 Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista tehty sopimus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä maaliskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 12 päivänä maaliskuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 11 päivänä maaliskuuta 2011.

2 §

Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (159/2010) tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 42/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.