308/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pariisissa 27 päivänä toukokuuta 2010 veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 23 päivänä marraskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 10 päivänä joulukuuta 2010. Hyväksymiskirja on talletettu Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön pääsihteerin huostaan 21 päivänä joulukuuta 2010.

2 §

Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta 10 päivänä joulukuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (1097/2010) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 40/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.