307/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kampalassa 1 päivänä kesäkuuta 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä tehty sopimus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 25 päivänä maaliskuuta 2011. Sopimuksen hyväksymisestä on ilmoitettu Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 25 päivänä maaliskuuta 2011.

2 §

Ilmoittaessaan sopimuksen hyväksymisestä Suomi on antanut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle seuraavan ilmoituksen:

”Sopimuksen 19 artiklan 3 kappaleen mukaisesti Suomen tasavalta ilmoittaa, että sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä voidaan ottaa esiin joko diplomaattiteitse, Alankomaissa sijaitsevan Suomen suurlähetystön välityksellä, ulkoasiainministeriön kanssa tai suoraan oikeusministeriön kanssa, joka on toimivaltainen viranomainen päättämään rangaistusten täytäntöönpanosta Suomen vankiloissa. Tuomioistuin voi myös tarvittaessa olla suoraan yhteydessä muihin Suomen toimivaltaisiin viranomaisiin.”

3 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (279/2011) tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 38/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.