303/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn hallinto- ja kuntaministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoitettu sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä tammikuuta 2011 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 4 päivänä helmikuuta 2011, tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta 4 päivänä helmikuuta 2011 annettu laki (103/2011) tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2011.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 36/2011)

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.