295/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään kalastuslain (286/1982) 37 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 697/2010:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella kielletään kalastuslain (286/1982) 37 a §:n mukaisesti eräiden pyydysten ja kalastustapojen käyttö saimaannorpan elinolosuhteiden ja lisääntymisen turvaamiseksi sen keskeisillä elinalueilla.

2 §
Kielletyt pyydykset

Seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käyttö on kielletty 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla saimaannorpan keskeisillä elinalueilla:

1) pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;

2) riimuverkko;

3) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä langasta (multifiililanka);

4) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);

5) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;

6) päältä avoin isorysä ja muu isorysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä, sekä sellainen isorysä, joka ei ole päältä avoin;

7) katiska, merta tai rantarysä, jonka nielu on leveydeltään yli 150 millimetriä.

Rantarysällä tarkoitetaan 1 momentin 7 kohdassa rysää, joka aitaverkkoineen on enintään kuuden metrin pituinen.

Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat 1 momentissa säädetyt rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen.

3 §
Saimaannorpan keskeiset elinalueet

Saimaannorpan keskeisiä elinalueita Saimaalla ovat liitteinä 1—10 oleviin karttapiirroksiin merkityt seuraavat vesialueet tai vesialueen osat:

1) Pyhäselän saaristo, liite 1;

2) Oriveden saaristot, liite 2;

3) Joutenvesi — Kolovesi — Pyyvesi, liite 3;

4) Haukivesi pohjoinen, liite 4;

5) Haukivesi eteläinen, liite 5;

6) Pihlajavesi läntinen, liite 6;

7) Pihlajavesi itäinen, liite 7;

8) Tolvanselkä — Katosselkä, liite 8;

9) Luonteri — Lietvesi, liite 9;

10) Lietvesi — Petranselkä — Suur-Saimaa, liite 10.

Saimaannorpan keskeisiksi elinalueiksi ei kuitenkaan katsota 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla sijaitsevissa saarissa olevia sisäjärviä ja lampia.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (223/2009).

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalastusneuvos
Eija Kirjavainen

Liitteet 1-10

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.