294/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään kalastuslain (286/1982) 37 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (697/2010) seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella rajoitetaan kalastuslain (286/1982) 37 a §:ssä tarkoitetulla tavalla verkkokalastusta saimaannorpan poikasten keskeisillä liikkumisalueilla. Tämä asetus ei kuitenkaan koske aluetta, jolla on voimassa kalastuslain 37 b §:ssä tarkoitettu sopimus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi.

2 §
Verkkokalastuksen rajoitus

Verkkokalastus on vuosittain 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta kiellettyä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla saimaannorpan poikasten keskeisillä liikkumisalueilla.

3 §
 Saimaannorpan poikasten keskeiset liikkumisalueet

Saimaannorpan poikasten keskeisiä liikkumisalueita ovat seuraavat liitteinä 1—9 olevissa karttapiirroksissa yksilöidyt vesialueet tai vesialueiden osat:

1) Orivesi, liite 1;

2) Joutenvesi — Kolovesi — Pyyvesi, liite 2;

3) Haukivesi pohjoinen, liite 3;

4) Haukivesi eteläinen, liite 4;

5) Pihlajavesi läntinen, liite 5;

6) Pihlajavesi itäinen, liite 6;

7) Haapaselkä — Lepistönselkä — Katosselkä, liite 7;

8) Lietvesi — Petranselkä — Suur-Saimaa, liite 8;

9) Liittokivenselkä — Yövesi, liite 9.

Saimaannorpan poikasten keskeisiä liikkumisalueita eivät kuitenkaan ole 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla sijaitsevissa saarissa olevat sisäjärvet ja lammet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalastusneuvos
Eija Kirjavainen

Liitteet 1-9

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.