268/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) 11 §:n 1 momentti ja 31 §:n 2 momentti seuraavasti:

11 §
Oppilaaksi ottaminen

Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia sen mukaan kuin Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 105—106/2004) määrätään (ensimmäinen oppilaskategoria). Kouluun otetaan mahdollisuuksien mukaan myös muita lapsia (toinen oppilaskategoria), jos se ei edellytä uuden opetusryhmän muodostamista.


31 §
Koulun johtokunta

Johtokunnassa tulee olla ainakin oppilaiden, opettajien ja muun koulun henkilöstön sekä oppilaiden huoltajien edustus. Oppilaiden keskuudesta valittavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja hänen toimikautensa voi poiketa muun johtokunnan jäsenen toimikaudesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ne Helsingin eurooppalaisen koulun henkilöstön lapset, jotka on hyväksytty kouluun ensimmäisen oppilaskategorian oppilaina ennen tämän lain voimaantuloa, voivat jatkaa koulunkäyntiä Helsingin eurooppalaisessa koulussa siten, että heiltä ei peritä Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 15 §:n 1 momentissa säädettyjä lukukausimaksuja.

HE 334/2010
SiVM 12/2010
EV 335/2010

  Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.