263/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 5 §:n 5 kohta,

muutetaan 3 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 845/2008 sekä 4 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti asetuksessa 250/2009 ja

lisätään 3 §:ään uusi 9 kohta ja 5 §:ään uusi 2 a kohta, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:


8) kehittämis- ja hallintotoiminto;

9) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT).

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja tämän apuna alivaltiosihteeri.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnosta vastaavana päällikkönä hallinto- ja kehitysjohtaja, julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisestä toiminnosta (JulkICT) vastaavana päällikkönä ICT-johtaja ja valtioneuvoston controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller.


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2 a) ICT-johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys julkisen hallinnon tietohallintoon sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Henkilöstöpäällikkö
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.