262/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 1:n 1 ja 6 ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 502/2010, liite 1:n 6 kohta ja liite 2:n 1—3, 5 ja 6 kohta asetuksessa 415/2010 ja liite 2:n 4 ja 7 kohta asetuksessa 1178/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2011 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2011 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

LIITE 1 LIITE 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.