261/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, 4.3, 5.1 ja 7 kohta sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 501/2010, liite 1:n 4.3 asetuksessa 980/2009, liite 1:n 5.1 ja 7 kohta ja liite 2:n 1—4, 6 ja 7 kohta asetuksessa 414/2010 sekä liite 2:n 5 ja 8 kohta asetuksessa 1177/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2011 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2011 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

LIITE 1 LIITE 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.