247/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 21 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 741/2010:

1 §
Neuvottelukunnan sihteeri

Valtioneuvoston kanslia määrää tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 19 c §:ssä tarkoitetulle neuvottelukunnalle sivutoimisen sihteerin.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen kuolee tai eroaa neuvottelukunnasta kesken neuvottelukunnan toimikauden taikka on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvottelukunnan toimintaan, valtioneuvoston kanslia määrää hänen tilalleen neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen.

Kun valtioneuvosto määrää Pysyvään välitystuomioistuimeen uuden jäsenen, sellaisen neuvottelukuntaan aiemmin määrätyn henkilön jäsenyys päättyy ilman eri päätöstä, joka edustaa neuvottelukunnassa samaa tuomareiden nimittämisestä annetun lain 19 c §:n 2 momentissa mainittua tahoa kuin välitystuomioistuimeen määrätty uusi jäsen. 

Jos neuvottelukunnan kokoonpano ei ole tuomareiden nimittämisestä annetun lain 19 c §:n 2 momentin mukainen valtioneuvoston määrättyä Pysyvään välitystuomioistuimeen uuden jäsenen, valtioneuvoston kanslia määrää neuvottelukunnassa avoimeksi jääneelle paikalle uuden jäsenen neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan kokoontuminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

4 §
Ulkopuoliset asiantuntijat

Neuvottelukunta voi työssään kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, varajäsenten, sihteerin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkioiden ja korvausten perusteista päättää valtioneuvoston kanslia.

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

6 §
Työjärjestys

Asioiden käsittelemisestä sekä työskentelyn muusta järjestämisestä neuvottelukunnassa voidaan antaa tarkempia määräyksiä neuvottelukunnan hyväksymässä työjärjestyksessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöjohtaja
Sami Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.