231/2011

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 3 §:n 1 ja 2 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2011.

HE 220/2010
TaVM 39/2010
EV 289/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY (308L0122); EYVL N:o L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.