230/2011

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään arpajaislain (1047/2001) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 661/2010, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala ja tarkoitus

Tämä laki ei koske sattumanvaraisen edun tarjoamista markkinoinnissa, jos edun saaminen ei edellytä muuta vastiketta kuin hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2011.

HE 220/2010
TaVM 39/2010
EV 289/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY (308L0122); EYVL N:o L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.