174/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistahallintolain (158/2011) 33 §:n ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Suomen riistakeskuksen julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seuraavasti:

1) metsästyslain (615/1993) 10, 26, 40—42, 49 a ja 52 §:n nojalla annetut päätökset, 25 euroa; sekä

2) metsästyslain 41 §:n nojalla annetun päätöksen uudistamisesta sen voimassaoloaikana, 15 euroa.

Suomen riistakeskuksen seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a ja 41 d §:n nojalla annetut päätökset;

2) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästäjärekisteriin tehtävä merkintä;

3) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentin 3—5 kohdan nojalla tehdyt nimittämiset; sekä

4) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n nojalla annetut päätökset.

2 §
Riistanhoitoyhdistyksen julkisoikeudelliset suoritteet

Riistanhoitoyhdistys perii riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta.

3 §
Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Suomen riistakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Christian Krogell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.