151/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanedustajain perhe-eläkelain (107/1990) nimike, 1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti laissa 833/2004, seuraavasti:

L a k i

kansanedustajan perhe-eläkkeestä

1 §

Kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olleen työntekijän osalta säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.


2 §

Tämän lain mukaista perhe-eläkettä yhteensovitettaessa on yhteensovitusperusteesta voimassa, mitä kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain 8 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lakia sovelletaan kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen.

LA 115/2010
StVM 47/2010
EK 39/2010

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.