146/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Hengenpelastusmitalin myöntämisen perusteet

Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitali voidaan erityisistä syistä antaa myös yhteisölle, jolla on suuret ansiot ihmishenkien pelastamiseen liittyvässä kasvatus- ja valistustyössä.

2 §
Hengenpelastusmitali ja omistuskirja

Hengenpelastusmitali lyötetään hopeasta. Se on ympyrän muotoinen ja halkaisijaltaan 31 millimetriä. Etusivulla on kohokuviona laakeriseppeleen ympäröimä, elämänliekkiä pitävä käsi ja takasivulla kohokuviona Suomen vaakunan leijona ja reunakirjoitus ”Ihmishengen pelastamisesta” tai ”För räddning av människoliv”.

Mitali kannetaan 28.5 millimetriä leveässä merensinisessä nauhassa, jossa on viisi valkoista pystyjuovaa, rinnan vasemmalla puolella kunniamerkin tapaan. Nauhaa voidaan kantaa myös ilman mitalia 10 millimetrin korkuisena nauhalaattana.

Mitalia seuraa omistuskirja.

3 §
Hengenpelastusmitalin antaminen

Hengenpelastusmitalin antaa tasavallan presidentti. Mitali ja omistuskirja annetaan maksutta.

Mitalin ja omistuskirjan luovuttaa se aluehallintovirasto, jonka toimialueella mitalinsaajan kotipaikka sijaitsee, tai jos kotipaikka sijaitsee Ahvenanmaan maakunnassa, Ahvenanmaan valtionvirasto.

4 §
Hengenpelastusmitalilautakunta

Hengenpelastusmitalin antamista koskevien ehdotusten käsittelyä varten on hengenpelastusmitalilautakunta, johon kuuluu viisi tasavallan presidentin neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä määrätään yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi lautakunnan muista jäsenistä on läsnä.

Lautakunnan päätökset ratkaisuehdotuksiksi tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Lautakunnan jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipide merkityksi pöytäkirjaan.

Lautakunta toimittaa ratkaisuehdotuksensa sisäasiainministeriölle, joka esittelee asian tasavallan presidentille.

Lautakunnan jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota tai korvauksia.

Lautakunnan sihteerintehtävät ja toimistotyöt hoidetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

5 §
Ehdotuksen tekeminen hengenpelastusmitalin antamisesta

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä kirjallisesti sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella 1 §:ssä tarkoitettu teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Ahvenanmaan maakunnan alueella tapahtuneesta teosta ehdotus tehdään Ahvenanmaan valtionvirastolle.

Aluehallintoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston on hankittava tarvittava selvitys asiassa ja sen jälkeen lähetettävä asiakirjat ja oma lausuntonsa hengenpelastusmitalilautakunnalle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto voivat pyytää poliisilta selvityksen hengenpelastusmitalin myöntämisperusteiden olemassaolosta.

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yhteisölle on tehtävä kirjallisesti hengenpelastusmitalilautakunnalle.

6 §
Ehdotuksen tekemisen määräaika

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut.

Erityisistä syistä voidaan myöhemminkin tehty ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta ottaa käsiteltäväksi.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan hengenpelastusmitalista annettu asetus (487/1978).

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.