143/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §
Silakan kohdennettu troolikalastus Itämeren pääaltaalla

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset saavat poiketen maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla (2/2011) kalastaa silakkaa ja kilohailia ICES osa-alueilla 25—28 ja leveysasteen 59°30'N eteläpuolella osa-alueella 29 kunnes tässä kalastuksessa saatu silakan saalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia tai kilohailin saalis on yhteensä enintään 1 000 tonnia.

2 §
Kalastuksen tekniset määräykset

Tämän asetuksen mukaisessa kalastuksessa tulee käyttää vähintään 32 millimetrin silmäkoon trooliperää sekä harjoittaa ja kohdentaa kalastusta siten, että silakan osuus saaliissa on mahdollisimman suuri.

3 §
Kalastuksesta raportoiminen

Tämän asetuksen nojalla harjoitetusta kalastuksesta tulee lähettää jäljennös kalastuspäiväkirjasta siten, että jäljennös saavuttaa toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välittömästi saaliin purkamisen jälkeen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.