142/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen III muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liite III seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010, 4-metyylimetkatinonin (mefedroni) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin 2010/760/EU^M

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Liite III

Seuraavat aineet, joiden valvontaan ottamisesta on päätetty uusista synteettisistä huumausaineista hyväksytyn yhteisen toiminnan 97/396/YOS nojalla tehtyjen neuvoston päätösten mukaisesti tai uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti:

1-Bentsyylipiperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani tai N-bentsyylipiperatsiini)

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)

2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)

2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini)

4-MTA (p-metyylitioamfetamiini eli 4-metyylitioamfetamiini)

4-MMC (4-metyylimetkatinoni eli mefedroni)

PMMA (parametoksimetyyliamfetamiini tai N-metyyli-1-(4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani)

TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.