139/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (185/2008) 14 § ja liite, sellaisina kuin ne ovat, 14 § asetuksissa 167/2009 ja 47/2010 sekä liite asetuksessa 47/2010, seuraavasti:

14 §
Oman työn korvattavuus

Tuen hakijan kiinteistöltä otetun oman puutavaran ja maa-aineksen käyttö voidaan hyväksyä korvattavaksi kustannukseksi, jos tuki myönnetään luonnolliselle henkilölle. Korvattavan kustannuksen on perustuttava sellaiseen arvioon puutavaran tai maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta, jonka on tehnyt ammatissaan näitä asioita käsittelevä asiantuntija. Tuen saajan tekemä työ ja omien koneiden tai laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä korvattaviksi kustannuksiksi. Työstä on pidettävä työpäiväkirjaa.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Liite

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia ei tuotannollisten investointien tuessa
1. Monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen
Traktorityö kuljettajineen 41 €/h
Ihmistyö 16 €/h
Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen työveloitus 233 €/ha / 38,9 €/h
Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys 137 €/ha / 126 €/h
Telakaivurin työveloitus 600 €/ha / 53 €/h
Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle istutettujen pensas- ja puuryhmien tai vesikasvillisuuden istutuskustannukset.
Tulonmenetys
- A- ja B-tukialueet 122 €/ha
- C- tukialue 107 €/ha
Suunnitelman laatiminen enintään 1 ha:n suuruiset alueet 420 €/suunnitelma
- enintään 2 ha:n suuruiset hankkeet 10 % investointituen suuruudesta
- yli 2 ha:n suuruiset hankkeet 8 % investointituen suuruudesta
Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon tarpeelliset materiaalikustannukset kuten kiviaines, sora, suodatinkankaat ja muut patomateriaalit
2. Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen
Traktorityö kuljettajineen 41 €/h
Ihmistyö 16 €/h
Kasvuston niitto ja korjuu niitto traktorikäyttöisellä niittokoneella 90 €/ha
Niitto pienniittokoneella 295 €/ha
Niitto raivaussahalla 21,2 €/h
Pienniittokoneen tai raivaussahan kustannus niitossa hyväksytään,mikäli edullisempi menetelmä ei ole kohteella mahdollinen.
Niittojätteen korjuu (paalaus, pöyhintä ja kuljetus) 198 €/ha
Raivaus
Hehtaarikohtaiset kustannukset:
Peruskunnostusraivaus kohteen hoidon aloitusvuonna 421 €/ha
Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden 98 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus 211 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen poltto 226 €/ha
Raivaustähteiden kuljetus 130 €/ha
Tuntiperusteiset kustannukset:
Raivaus (raivaussahalla tehtävä raivaus tai niitto) 21,2 €/h
Harvennus-/raivausjätteen kasaus käsityönä ja poltto 16 €/h
Koneellinen kasaus 38,9 €/h
Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla 40 €/h
Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta. Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä hehtaari- tai tuntiperusteinen kustannus hoidettavan kohteen koon ja hoidon vaativuuden mukaan.
Aitaaminen
- Naudoille sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät ym., ei työ) 1,5 €/m
- Paimenlaite 220—480 €/laite
- Vaativissa kohteissa (esim. kiviset, kallioiset tai kosteat/upottavat kohteet) + 20 % aitakustannuksista
- Lampaille lammasverkko 3 €/m
- Riukuaita 17—25 €/m
Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa.
Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä piikkilanka-aidan kustannukset erityistapauksissa perustellusta syystä, jos muu aitatyyppi ei sovellu alueelle.
Aidan tarkastus ja korjaus 20 % rakentamiskustannuksesta/v
Rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset
- huopakatto ja katteen alusrakenne 25—34 €/m2
- maalaus 5—8 €/m2
Muut rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuullisten kustannusten perusteella.
Eläinten kuljetus
Oma auto/traktori ja kuljetusvaunu (työaika 4hx2hlöä, lastaus, purku, kuljetus) 130 €/kerta
Eläinkuljetusauto (lastaus, purku, ym. lähtötaksa) 200 €/kerta
Edelliseen lisäksi km-korvaus
- oma auto/traktori ja kuljetusvaunu 0,54 €/km
- eläinkuljetusauto 1—1,5 €/km
Vesitse tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan hyväksyä korkeampi kustannus.
Eläinten valvonnan lisäkustannus
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa 75 €/ha
Eläinten juoton lisäkustannus
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa 50 €/ha
Suunnitelman laatiminen 320 €/suunnitelma
- vaativat kohteet 420 €/suunnitelma
Hoitopäiväkirjan pitäminen (4—8 h/v) 24,6 €/h
Kustannusperusteeksi hyväksytään talkoiden järjestämiseen liittyvät kohtuulliset matka-, ruokailu- ja työvälinekustannukset sekä muut vastaavat kustannukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.