133/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2011 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2011 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 26,21 %
Kunnallisveron osuus 63,61 %
Kirkollisveron osuus 3,48 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,06 %
— päivärahamaksun osuus 2,64 %
3 §

Verovuodelta 2011 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2009 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2011 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 1 päivän tammikuuta 2010 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 1 päivän tammikuuta 2010 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2011 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Hämeenlinna 500 000
Sipoo 6 000 000 300 000
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Brändö 71 060 8 360
Eckerö 118 260 12 960
Finström 385 125 38 513
Föglö 76 160 8 960
Geta 51 800 5 460
Hammarland 181 170 19 764
Hausjärvi 500 000
Helsinki 6 000 000 300 000
Jomala 548 590 48 405
Kumlinge 56 425 6 100
Kökar 39 775 4 300
Lemland 251 790 25 942
Lumparland 58 830 5 406
Maarianhamina 1 788 765 157 195
Saltvik 224 088 24 133
Sottunga 17 500 2 000
Sund 152 070 16 440
Vårdö 55 125 6 300
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2011 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2011 Helmikuu 1 894 214 616
Maaliskuu 1 984 313 132
Huhtikuu 2 093 136 071
Toukokuu 2 030 486 036
Kesäkuu 2 015 781 192
Heinäkuu 2 386 264 742
Elokuu 2 255 783 226
Syyskuu 1 993 837 329
Lokakuu 2 011 254 254
Marraskuu 1 976 879 974
Joulukuu 1 994 232 492
2012 Tammikuu 2 074 994 078
Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2011 Helmikuu 110 654 329
Maaliskuu 123 122 423
Huhtikuu 126 239 446
Toukokuu 126 239 446
Kesäkuu 124 680 935
Heinäkuu 151 175 633
Elokuu 144 941 586
Syyskuu 129 356 470
Lokakuu 124 680 935
Marraskuu 124 680 935
Joulukuu 124 680 935
2012 Tammikuu 135 234 452
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2011.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.