110/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006):n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikelisäaineen puhtausvaatimuksista ja eräistä tunnistamista koskevia vaatimuksista.

Tämän asetuksen soveltamisalaan ei kuulu lisäaine, jonka valmistusmenetelmä tai raaka-aineet poikkeavat sen turvallisuuden arviointiin sisältyvästä lisäaineesta. Tällainen lisäaine on toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle täydellisesti arvioitavaksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

2 §
Lisäaineen ominaisuudet

Elintarvikelisäaineen on täytettävä sen tunnistamista ja puhtautta sekä määritysmenetelmiä koskevat vaatimukset, jotka on annettu seuraavissa EY-säädöksissä:

1. Makeutusaineet: elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annettu komission direktiivi 2008/60/EY muutettuna komission direktiivillä 2010/37/EU;

2. Väriaineet: elintarvikkeissa sallittujen värien erityisistä puhtausvaatimuksista komission direktiivi 2008/128/EY muutettuna komission direktiivillä 2011/3/EU; sekä

3. Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin makeutus- ja väriaineet; elintarvikkeissa sallittujen muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annettu komission direktiivi 2008/84/EY muutettuna komission direktiiveillä 2009/10/EY ja 2010/67/EU.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä 8 päivänä huhtikuuta 2010 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (237/2010).

Komission direktiivi: 2008/60/EY (32008L0158); EUVL N:o L 158, 18.6.2008, s. 17,
Komission direktiivi: 2008/6/EY (32008L0006); EUVL N:o L 6, 10.1.2009, s. 20,
Komission direktiivi: 2008/84/EY (32008L0254); EUVL N:o L 254, 20.9.2008, s. 1,
Komission direktiivi: 2009/10/EY (32009L0044); EUVL N:o L 44, 14.2.2009, s. 62,
Komission direktiivi: 2010/37/EU (32010L0037); EUVL N:o L 152, 18.6.2010, s. 12-13,
Komission direktiivi: 2010/67/EU (32010L0067); EUVL N:o L 277, 21.10.2010, s. 17-26,
Komission direktiivi: 2011/3/EU (32011L0003); EUVL N:o L 13, 18.1.2011, s. 59-63.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Anna Lemström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.