108/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain (252/2010) 9 §:n nojalla:

1 §
Koulutuskeskuksen johtokunta

Opetushallitus nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii koulutuskeskuksen rehtori.

Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, Opetushallitus nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2 §
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat rehtorin esittelystä.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.