92/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Valtion osuuden maksaminen Kansaneläkelaitokselle.

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 25 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituspäivää edeltävän kuukauden aikana maksettujen eläkkeensaajan asumistukien määrä sekä määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan seuraavan kuukauden aikana maksettavien eläkkeensaajan asumistukien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen eläkkeensaajan asumistukien maksupäivää. Kalenterikuukautena maksettujen asumistukien yhteismäärän ja saman kuukauden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

2 §
Voimaantulo.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (1235/2009).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.