90/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Valtion osuuden maksaminen Kansaneläkelaitokselle

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 16 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituspäivää edeltävän kuukauden aikana maksettujen takuueläkkeiden määrä sekä määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisen kuukauden aikana maksettavien takuueläkkeiden maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen takuueläkkeiden maksupäivää. Kalenterikuukautena maksettujen takuueläkkeiden yhteismäärän ja saman kuukauden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kuukauden valtion osuuden ennakkoa määrättäessä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.