55/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 9 § seuraavasti:

9 §
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

2) perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetussa laissa (517/1999) tarkoitettujen lupien myöntäminen ja valvonta;

3) perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitetun välitysliikerekisterin valtakunnallisesta kehittämisestä;

2) aluehallintovirastojen toiminnan ja viestinnän yleisestä kehittämisestä ja koordinoinnista;

3) aluehallintovirastojen tilivirasto- ja talousjärjestelmätehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta;

4) aluehallintovirastojen kustannuslaskentaan ja suoritteiden hinnoitteluun sekä työajanseurantaan liittyvien tehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta.

5) julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettuja yhteispalvelusopimuksia koskevan rekisterin pitämisestä sekä yhteispalvelun ja siihen osallistuvien valtion viranomaisten yhteistyön valtakunnallisesta kehittämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko muun maan alueella pelastuslaissa (468/2003) tarkoitetun vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 2 momentin 2 ja 5 kohdissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen toimintayksikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille tulleet hakemukset väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttamiseksi, jotka koskevat Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevaa rakennusta, käsitellään loppuun Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.