37/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1288/2009, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.