31/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maistraattien eräistä henkilörekistereistä annettuun lakiin (57/2005) uusi 2 a luku seuraavasti:

2 a luku

Avoliittoasioiden rekisteri

6 a §
Avoliittoasioiden rekisterin käyttötarkoitus

 Avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja seuraavista avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista:

 1) omaisuuden erottelukirja;

 2) hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja.

 Rekisteriä pidetään 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattamiseksi sekä tietojen saattamiseksi julkisiksi.

6 b §
Avoliittoasioiden rekisteriin talletettavat tiedot

 Rekisteriin talletetaan:

 1) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettujen avopuolisoiden nimet ja henkilötunnukset tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika;

 2) avopuolisoiden kotikunnat tai asuinvaltiot;

 3) asiakirjan laji ja päiväys;

 4) ilmoituksen vastaanottamispäivä; sekä

 5) maistraatin nimi, asiakirjan rekisteröintipäivä ja asian tunnistetiedot.

 Lisäksi rekisteriin talletetaan väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot avopuolison nimen muutoksesta.

6 c §
Avoliittoasian rekisteröinnin edellytykset

 Ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi on tehtävä maistraatille kirjallisesti. Ilmoituksen voi tehdä avopuoliso tai avopuolison perilliset. Ilmoituksen liitteenä on oltava ilmoituksessa tarkoitettu asiakirja alkuperäisenä.


 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

 Tätä lakia ei sovelleta, jos omaisuuden erottelu tai hyvitys liittyy avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettuun avoliittoon, joka on päättynyt ennen tämän lain voimaantuloa.

 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 37/2010
LaVM 23/2010
EV 201/2010

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.